Choď na obsah Choď na menu
 


 

Poriadok Akadémie Silmarion

  

Povinnosti študentov:

 

- pravidelne navštevovať celý priestor školy
- pravidelne robiť domáce úlohy
- oznámit škole, keď bude neprítomný
- zbierať body pre svoju fakultu
- plniť príkazy kvalifikovaného
- správať sa podľa pravidiel RPG
- plniť všetko čo je napísané v pravidlách

 

Študenti nesmú:

 

- vyjadrovať sa neslušne
- žiadnemu spolužiakovi alebo kvalifikovanému nadávať
- vydávať sa  za anonymy alebo za iných obyvateľov Silmarionu

 

 

Povinnosti profesorov:

 

- vytvoriť svoju učebňu
- pridať látky pre 4 ročníky
- vytvoriť testy MLOK /Mimoriadna legálna odborná kategória/ pre svoj predmet

- pravidelne opravovať domáce úlohy
- informovať vedenie školy o svojej neprítomnosti
- správať sa podľa pravidiel RPG
- plniť všetko čo je napísané v pravidlách
- pridávať a strhávať body študentom, avšak nie bezdôvodne


Profesori nesmú:

 

- dať do MLOK-ov otázky ktoré žiaci neprebrali
- nadávať žiakom a iným kvalifikovaným
- pridávať bezdôvodne známky a body študentom
- strhávať bezdôvodne známky a body študentom
- neinformovať riaditeľku o svojej neprítomnosti
- vydávať sa  za anonymy alebo za iných obyvateľov Silmarionu

 

 Základné pravidlá

1. Jednotlivé stvorenia sa k sebe musia správať s úctou.

2. Na všetkých pozemkoch patriacim škole je zakázané používať hrubé nadávky!

3. Je potrebné aspoň raz za týždeň sa objaviť na škole a zapojiť sa do RPG.

4. Každý môže používať len také kúzla, ktoré ovláda!

5. Je zakázané zapĺňať klubovňu alebo inú miestnosť, kde môžete vyjadrovať svoj názor nezmyslenými, alebo opakujúcimi sa správami. Tak isto je zakázané používať nadmerné množstvo smajlíkov.

6. Je prísne zakázané rozdávať heslá, ktoré obdržíte.

 

Známkovanie

V /vynikajúci/ = 50-40 many a 20-15 bodov  

P /prekonáva očakávania/ = 39-30 many a 14-10 bodov

D /dostatočný/ = 29-20 many a 9-5 bodov

S /slabý/ = 19-10 many a 4-0 bodov 

H /hrozný/ = 9-1 many a 0 bodov 

T /troll/ = 0 many a 0 bodov 


Vyššie uvedené známky sa používajú aj ako stupnica pri skúškach MLOK, pričom V, P, D značia prospech /tzn. získanie MLOK/ a S, H, T značia neprospech /tzn. nezískanie MLOK/. Výsledky skúšok sú nezvratné, teda sa nedajú opraviť a závisí od nich vaša budúca kariéra. Pri skúškach MLOK zasadá odborná porota zložená z hlavného skúšajúceho /riaditeľka, minister mágie alebo iný pracovník ministerstva poverený ministerstvom alebo vedením školy/ a dvaja až traja skúšajúci /poverení ministerstvom alebo vedením školy/.

 

Riaditeľka si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá!

 

 

Školský poriadok uzákonený 03/2010
Riaditeľka školy Layla Alice Suri Evans ©